Klassevolle man in kostuum met hoed aan staat voor 2 wegen die hij kan inslaan

Digitale strategie

“Before anything else, preparation is the key to succes.” - Alexander Graham Bell

Een concept succesvol lanceren vertrekt vanuit een goede voorbereiding. We beginnen met het verzamelen van informatie over je bedrijf zodat we tijdens de ontwikkeling van je digitale strategie steeds merkgetrouw te werk gaan. Daarna gaan we aan de hand van een brainstorming sessie volgende zaken concretiseren: je concept, je doelgroep en de gewenste merkbeleving.

De juiste mediakanalen inzetten

We overlopen de beschikbare kanalen die zich verlenen tot jouw concept. We maken een selectie en wijzen aan de geselecteerde kanalen de rollen toe die ze zullen vervullen. Zowel individueel als onderling met mekaar. Uiteraard houden we voortdurend rekening met de inzetbare middelen van het bedrijf.

Een strategische planning opstellen

Voor de campagnes worden de verschillende actiepunten opgesteld. Voor ieder actiepunt wordt een budget toegekend, een deadline vastgelegd en indien van toepassing een verantwoordelijke toegewezen. Deze vormen samen een stappenplan die duidelijk omschrijft hoe de ontwikkeling, implementatie en opvolging van je concept zal worden uitgevoerd.

Een plan is maar zo goed als de uitvoering ervan

Volgens de planning worden nauwgezet de nodige designs ontworpen, de technische infrastructuur ontwikkeld en bijhorende teksten en beelden voorbereid. Omdat kwaliteit voorop staat wordt voorafgaand aan iedere lancering een testfase voorzien. Om de resultaten van een campagne te kunnen opvolgen voorzien we regelmatig de nodige rapportages met bijhorende statistieken en bevindingen. Zo kan nog worden bijgestuurd waar nodig zodat de campagnes steeds hun volledig potentieel kunnen bereiken.

Het logo icoon van Banta - Building better brands online

Verwerf inzichten, ontdek opportuniteiten, maximaliseer je impact!
Wil je ook een goed onderbouwd plan voor de toekomst?

Ja, ik wil strategisch te werk gaan!